Sklendžių valdymas

Sklendžių valdymas

Sklendžių valdymas- tai priešgaisrinės sistemos dalis, kuri valdo vandentiekio sklendes dėl vandens padavimo į gaisro gesinimo čiaupus. Ši sistema apjungiam nuo gaisro signalizacijos centralės, iš kurios signalas yra perduodamas į sklendes. Kitas gaisrinių sklendžių atidarymo būdas yra gaisro mygtukų pagalba, kurie yra sumontuoti prie gaisrinių čiaupų. Kilus gaisro pavojui šie mygtukai yra nuspaudžiami ir vandentiekio sklendės yra atidaromos. Šiuo būdu yra kontroliuojamas vandens patiekimas į sistemą.

Šios sistemos funkcionavimui, dažnu atveju, reikia numatyti rezervinio maitinimo šaltinį. Kilus gaisrui ir atsijungus elektros tiekimui, rezervinio maitinimo šaltiniai turi užtikrinti tinkamą ir operatyvų sklendžių atidarymą.

Šią sistemą gali projektuoti tik atestuoti specialistai. UAB „Atidus“ turi visus reikalingus atestatus ir ilgametę patirtį, padėsiančią tinkamai suprojektuoti šią sistemą.

sklendžių valdymas