Elektros atjungimas

Elektros atjungimas

Elektros atjungimas –  tai gaisro signalizacijos išduotas signalas į elektros skydus ir taip atjungiama elektra pastate. Tai yra būtina, nes neatjungus elektros, gaisro gesinimo darbai tampa pavojingi tai atliekantiems žmonėms.

Ši sistema veikia kai kilus gaisro pavojui gaisro signalizacijos centralė perduoda signalą į įvadinį (ar kitą jėgos paskirstymo skydą) skydą ir taip atjungiamas elektros energijos tiekimas į objektą. Šios sistemos projektavimas išties sudėtingas, nes reikalinga klaidingų suveikimų skaičių sumažinti iki minimumo. Kitu atveju, dažnai atjunginėjant elektrą (klaidingų suveikimų metu) galima sugadinti gamybinę įrangą, gaminamą produkciją ar kitus elektros įrenginius, kurie nėra pritaikyti staigiam elektros dingimui.

Projektavimo specialistai numatys Jūsų objekto veiklos pobūdį ir pritaikys sprendimus, padėsiančius tinkamai sistemos ekslpoatacijai.