Įžeminimas ir žaibosauga

Įžeminimas ir žaibosauga

Įžeminimas tai labai svarbi elektrotechnikos dalis, kuri suteikia saugumą ir įrengimų veikimo stabilumą. Įžeminimas reikalingas ne tik elektros prietaisams ir įrengimams ,bet ir metalo konstrukcijoms ar dalimis, kuriose gali atsirasti įtampa ir dėl to gali nukentėti žmonės ar gyvuliai, sutrikti darbo režimas arba sugesti įrenginiai.

Žaibosauga-  tai įžeminimo dalis, kuri įžemina žaibo išlydžio metu susidariusius elektros krūvius. Žaibosaugos sistemos būna dviejų kategorijų: aktyvinė arba pasyvinė.

Aktyvinė žaibosauga – tai aktyvinės žaibo gaudyklės iškėlimas ant stiebo virš aukščiausio pastato taško. Šios sistemos esmė yra pritraukti žaibą į aktyvinę žaibo galvą ir taip žaibo išlydį nukreipti nuo kitų pastato elementų.

Pasyvinė žaibosauga – tai klasikinė žaibosaugos sistema, kai metaliniai elementai yra montuojami ant stogo. Žaibo išlydys trenkia į šį metalinį tinklą ir taip srovė nuteka į įžeminimą.

įžeminimas ir žaibosauga